Tjenester

  • sprengning av fjell
  • utgraving boligtomter/industritomter
  • veibygging
  • kommunaltekniske anlegg
  • muring av natursteinmurer

Vi er innehavere av sentral godkjenning og er godkjente for ansvarsrett.